Hur det hela startade

För varje år ökar intresset för lokalt plockad svamp. I tidningar och på hemsidor på internet kan man följa det ökade intresset. Medvetna satsningar på lokala råvaror har hjälp till att lyfta intresset för svamp och annat vildväxande. Svamp i Norr är ett exempel på en medveten satsning på svamp. Genom EU-projektet ULF (projektägare Hushållningssällskapet), där många av länets kommuner var engagerade, fanns det möjligheter att i hemkommunerna gå kurser i svampplockning (artkännedom och växtplatser). Kurserna bedrevs genom studieförbunden och utbildare var svampkonsulenter. Genom samarbete med Umeå universitet blev det möjligt att diplomera sig som svampplockare. Denna diplomering borgar som garanti för att svampen är ätlig och håller rätt kvalité. Diplomeringen omfattar följande svampar: kantarell, karljohan, fårticka, trattkantarell, blek taggsvamp, goliatmusseron, sandsopp, tegelsopp och rimskivling.

Under tiden som projektet pågick vaknade lusten bland några svampkonsulenter och diplomerade plockare att skapa något varaktigt och inkomstbringande på detta intresse. Genom mindre lokala marknadskontakter och ett flertal diskussioner och framför allt ett brinnande intresse bestämdes det att starta ett företag.

På Söndagen den 5 oktober 2003 - bildades vår ekonomisk förening vars syfte var, och fortfarande är:

  • Plocka, köpa och förädla svamp och annat vildväxande.
  • Marknadsföra, sälja och distribuera svamp, svampprodukter och produkter av annat vildväxande.
  • Krav- och Nyckelhålsmärka egna produkter.
  • Arrangera och sälja svamputbildningar.
  • Kompetensutveckla medlemmarna.
  • Arrangera medlemsmöten för information, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande aktiviteter.
  • Bereda medlemmar arbete i föreningen.
  • Bedriva annan med ovanstående förenlig verksamhet.

På lördagen den 19 mars 2005 höll vi vår första stämma i Lövånger. Sedan dess har vi haft stämma varje år och i april 2016 höll vi vår 12:e stämma i Robertsfors.

 

 

   
   
Design by David Harnesk