Diplomering - kurs

Svamp är en resurs och den vildväxande svampen kan plockas lika som bär. Allemansrätten är inte bara en rättighet utan också en skyldighet att veta hur man beter sig i skog och mark. Man respekterar naturen lämnar inget efter sig. Vad gäller svamp är artkunskapen viktigt eftersom det finns svamp som inte skall ätas. Därför är kunskap viktig.

Vi kan i samarbete med studieförbunden erbjuda utbildningar i svampplockning, både för nybörjare och för lite mer erfarna plockare. Utbildningens mål är att Du kan bli diplomerad plockare och få ett plockarkort som garanterar dina kunskaper i: Svampplockning, hantering, kvalitetsfrågor samt förstås artkunskap. Diplomering är inget krav – det går bra att gå en kurs utan att delta i prov för diplomering.

Vi arrangerar även i egen regi utbildning och diplomering, detta är oftast koncentrerat under några dagar.
I utbildningen ingår idag nio arter: Kantarell, trattkantarell, blek taggsvamp, rimskivling, tegelsopp, karljohan, sandsopp, fårticka och goliatmusseron. Kurskostnad inkl diplomering: 2.000 :-

Så här ser ett körkort för svamp ut:

Beskrivande text om diplomeringskurs.

Läs mer här - kursplan.

 

   
   
Design by David Harnesk